Varför psykoterapi?

Mattias Hellberg Psykoterapi

Socionom och legitimerad psykoterapeut

Varför psykoterapi?


Vanliga orsaker till att söka hjälp av en psykoterapeut kan vara när ens livssituation av olika skäl blivit alltför svår att hantera på egen hand. Ofta har någonting yttre hänt som väckt upp smärtsamma känslor. Det kan vara en separation, en skilsmässa eller ett dödsfall.


Det kan lika ofta handla om att livet har ändrats på något annat sätt som inneburit en förändring som väcker ångest, som att flytta till ett eget boende och ny miljö, byta arbete, flytta ihop med någon eller skaffa barn.


Förändringar i livet väcker ibland upp känslor som vi kan ha svårt att hantera.

Livet i sig innebär förändringar. Att åldras är för många en smärtsam upplevelse.

 

Många gånger handlar de problem man upplever idag om att man burit på en mångårig stress, vilken man tidigare klarat av att hantera och kanske inte ens varit medveten om. Men att någonting yttre har inträffat och bidragit till att ens tidigare sätt att förhålla sig inte längre fungerar.


Det finns lika många skäl till att gå i psykoterapi som det finns individer och därför finns det många olika terapiformer. Vissa typer av terapier passar vissa personer bättre.Vad som kan ske när man får svårigheter att hantera livet är att man drabbas av något eller flera symtom:


  • oro eller ångest
  • nedstämdhet eller depression
  • problem med nära relationer
  • problem med humöret
  • problem med sömnen
  • meningslöshetskänslor, svårigheter att ta sig för någonting
  • självskadande beteende
  • olika kroppsliga symtom, t ex huvudvärk, problem med magen
  • eller spänningar i kroppen
  • ätstörningarMattias Hellberg Socionom och legitimerad psykoterapeut