Om psykoterapi

Mattias Hellberg Psykoterapi

Socionom och legitimerad psykoterapeut

Om psykoterapi


Psykoterapi är psykologisk behandling som används vid psykisk eller psykosomatisk problematik. För att få utöva psykoterapi måste man vara legitimerad via Socialstyrelsen. Det finns en mängd olika psykoterapeutiska riktningar. Den psykodynamiska, eller psykoanalytiska vilket är ett annat namn på terapiformen, är den mest utbredda riktningen. I psykodynamisk psykoterapi träffar man oftast sin terapeut en eller två gånger i veckan. En terapitimme är vanligtvis 45 minuter lång.

 

Det som är utmärkande för den psykodynamiska synen är att man ser psykiska problem (t ex ångest, depression, fobier och tvång) som symtom på bakomliggande (omedvetna) orsaker. Symtomet blir då ett sätt att kommunicera för oss själva och omvärlden att någonting är fel.

 

Målet med terapin blir då att försöka komma till rätta med vad som orsakar ett symtom, varefter symtomet vanligtvis försvinner av sig själv. Då det psykoterapeutiska arbetet sker utifrån en metod där man antar att orsaker till psykiska problem kan vara mer eller mindre dolda arbetar man mycket med den inre världen, d v s drömmar, fantasier och känslor. Man lägger även stor vikt vid relationer, nuvarande och tidigare.


Psykoterapi har generellt visat sig vara en verksam metod för att behandla många olika problem. Många personer kan tillgodogöra sig fokuserade tidsavgränsade psykoterapier. Forskning har visat att ungefär hälften av personer som går i psykoterapi är i stort sett besvärsfria efter 20 samtal. En del behöver dock en längre tids psykoterapi, över ett år, för att må bättre.Vill du veta mer?


Då är Riksföreningen Psykoterapicentrum en utmärkt källa, både vad gäller terapi, terapeuter och forskning inom psykoterapins område.Mattias Hellberg Socionom och legitimerad psykoterapeut