Hem

Mattias Hellberg Psykoterapi

Socionom och legitimerad psykoterapeut

Samtal som förändrar

Förändringar i livet väcker ibland upp känslor som vi kan ha svårt att hantera.


Livet i sig innebär förändringar.


  • Din livssituation kan av olika skäl ha blivit alltför svår att hantera på egen hand.


  • Har någonting yttre hänt som har väckt upp smärtsamma känslor? Det kan vara en separation, en skilsmässa eller ett dödsfall.

Mer om mig

Mattias Hellberg heter jag och är socionom och legitimerad psykoterapeut. I mer än 30 år har jag arbetat med olika former av samtalsbehandling. Sedan 2003 i huvudsak med psykoterapi men till viss del även med krisbearbetning och handledning. Sedan 2009 arbetar jag som privatpraktiserande psykoterapeut. Jag har mångårig erfarenhet från arbete inom den psykiatriska öppenvården, samtalsbehandling på vårdcentral, upphandlad privatpraktiserande psykoterapeut åt Uppsala läns landsting samt gjort uppdrag åt försvarsmakten.


Jag är utbildad vid Göteborgs Psykoterapiinstitut (GPI) och Stockholms Akademi för

Psykoterapiutbildning (SAPU). Jag arbetar utifrån en psykodynamisk förståelsemodell, vilket bland annat innebär att jag anser att tidigare erfarenheter i livet påverkar individens nuvarande relationer och upplevelse av nuet. Som relationell psykoterapeut lägger jag även en stor betydelse på vad som sker här och nu i terapin.


Jag har även specialistutbildningar i psykodynamisk affektiv korttidsterapi och affektfobiterapi som är en evidensbaserad metod som integrerar tekniker från psykodynamisk terapi, kognitiv beteendeterapi (KBT) och kognitiv psykoterapi (KPT).


Jag jobbar enligt en modell som tar hänsyn till hur tidigare erfarenheter i livet påverkar nuvarande relationoner och upplevelser av nuet.


Jag arbetar även med mer avgränsade behandlingar och har utbildat mig i olika former av fokuserad terapi och korttidsterapi.

Jag har min mottagning på Ragvaldsgatan 21 på Södermalm i Stockholm. Du når mig enklast genom att fylla i formuläret nedan eller att ringa 073-994 59 76

 
 
 
 

Mattias Hellberg Socionom och legitimerad psykoterapeut